Posted in Çözümler İnternet Virüs

Taklit Virüs Yayan Sitelerden Korunma Yöntemi

Son zamanlarda saldırılar; banka taklit siteler, mail taklitleri ve herkesin doğrudan ilgisi olduğu(elektrik, su, telefon,facebook, twitter vb.) taklit siteler üzerinden…